Ključne informacije o uporabi piškotkov

 

Kaj je piškotek?

Piškotki v brskalniku
Za boljše delovanje vaše naprave lahko uporabimo piškotke. Informacij, zbranih s funkcionalnimi piškotki, ne delimo niti z našimi oglaševalci niti s tretjimi osebami. Ti piškotki se uporabljajo za shranjevanje izbir (nastavitev jezika, države, drugih spletnih nastavitev) za zagotovitev izbranih funkcij po meri ali z izboljšano optimizacijo. Funkcionalne piškotke lahko uporabljamo za to, da vam ponudimo spletne storitve oziroma preprečimo ponujanje spletnih storitev, ki ste jih v preteklosti zavrnili. Z onemogočenjem funkcionalnih piškotkih se prednostne in izbrane nastavitve ne bodo shranile za prihodnje obiske.

1. Nujno potrebni piškotki
Ti piškotki so nujni za krmarjenje po spletnem mestu in uporabo določenih funkcij. Brez nujno potrebnih piškotkov spletnih storitev, ki ste jih zahtevali, kot je virtualna košarica ali izdaja računa za nakup, ni mogoče opraviti. Za nujno potrebne piškotke dovoljenje ni potrebno, kajti ti so nepogrešljivi pri izvajanju zahtevanih storitev.  

2. Izvedbeni piškotki
Za boljšo zmogljivost vaše naprave lahko uporabimo piškotke. Informacije o boljšem delovanju, zbrane s piškotki, bomo uporabili izključno mi in za naše interese. Izvedbeni piškotki zbirajo anonimne informacije glede načina, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto in razne funkcionalnosti na spletnem mestu. Na primer, naši izvedbeni piškotki zbirajo informacije glede tega, katere strani spletnega mesta ste obiskali najpogosteje, preverjajo tudi, ali odprete in preberete sporočila, ki vam jih pošiljamo, in ali ste prejeli sporočilo o napaki. Zbrane informacije lahko uporabimo za prilagoditev vaše spletne izkušnje po meri s prikazom posebnih vsebin. Izvedbeni piškotki se uporabljajo tudi za omejitev števila prikazov istega reklamnega oglasa. Naši izvedbeni piškotki ne zbirajo informacij osebnega značaja. Z nadaljevanjem uporabe tega spletnega mesta in njegovih funkcij nam dovoljujete (in zunanje oglaševalce na tem spletnem mestu), da v vašo napravo shranimo piškotke za boljše delovanje vaše naprave. Za omejitev ali upravljanje izvedbenih piškotkov si oglejte zadnje poglavje v tem pravilniku o piškotkih.

3. Funkcionalni piškotki
È possibile che da parte nostra vengano inseriti dei cookie per funzionalità nel tuo dispositivo di navigazione. Non condividiamo le informazioni raccolte mediante i cookie per funzionalità con i nostri inserzionisti né con terzi. Questi cookie sono utilizzati per memorizzare le scelte che effettui (preferenza della lingua, paese o altre impostazioni online) e per fornirti le funzionalità personalizzate od ottimizzate che hai selezionato. I cookie per funzionalità possono essere utilizzati per offrirti servizi online o per evitare che ti vengano offerti servizi che hai rifiutato in passato. Eliminando i cookie per funzionalità, le preferenze o le impostazioni selezionate non verranno memorizzate per visite future.

4. Ciljni piškotki
ali oglaševalni piškotkitretjih oseb

Ciljno usmerjeno oglaševanje tretjih oseb Piškotke za ciljno usmerjeno oglaševanje tretjih oseb lahko v uporabnikovi napravi shranijo zunanji oglaševalci, oglaševalske mreže, storitve za izmenjavo podatkov, tržne analize in drugi izvajalci storitev. Piškotki za ciljno usmerjeno oglaševanje tretjih oseb zbirajo informacije o uporabnikovem krmarjenju po različnih spletnih mestih in spletnih storitvah z namenom prikazovanja ustreznih oglasov na spletnih mestih, naših spletnih storitvah in storitvah tretjih oseb. Oglaševalske mreže lahko te informacije delijo z oglaševalci ob uporabi njihove mreže. Informacije, zbrane z uporabo teh piškotkov za ciljno usmerjeno oglaševanje tretjih oseb, ne identificirajo osebno uporabnika.

Registrirani uporabniki
Pridržujemo si pravico do analiziranja spletnih aktivnosti registriranih uporabnikov na naših spletnih mestih in naših spletnih storitev z uporabo piškotkov in drugih tehnologij sledenja. Če ste se strinjali, da vam pošiljamo sporočila, lahko piškotke in druge tehnologije sledenja v prihodnosti uporabimo za prilagoditev sporočil glede na vaše interese. Prav tako si pridržujemo pravico do uporabe piškotkov ali drugih tehnologij sledenja v okviru drugih sporočil, ki jih prejemate od nas (na primer za odkrivanje, ali so bila prebrana ali odprta, ali za odkrivanje, pri katerih vsebinah ste se odzvali in katere povezave ste odprli), za prilagajanje prihodnjih sporočil, ki bodo bolj prilagojena vašim interesom. Če ne želite več prejemati ciljnih sporočil, lahko s klikom povezave, ki je na voljo v naših sporočilih, prekličete svojo naročnino, ali s prijavo v svoj račun prekličete svoje dovoljenje za pošiljanje sporočil za namene trženja. Če ne želite več prejemati oglasnih sporočil po meri glede na vašo spletno aktivnost na tem spletnem mestu in drugih spletnih mestih, sledite zgornjim navodilom (v zvezi s ciljnimi oglasnimi sporočili).

Omogočanje/onemogočanje piškotkov prek brskalnika
Omogočanje/onemogočanje piškotkov prek brskalnika Obstaja več načinov za upravljanje piškotkov in drugih tehnologij sledenja. S spreminjanjem nastavitev brskalnika lahko sprejmete ali zavrnete piškotke ali se odločite za prejem obvestila pred sprejemom piškotkov iz obiskanih spletnih mest. Naj vas opomnimo, da s popolnim onemogočenjem piškotkov v brskalniku morda ne boste mogli uporabljati vse naših interaktivnih funkcij. Pri uporabi več računalnikov na različnih mestih zagotovite, da je vsak brskalnik nastavljen tako, da ustreza vašim željam. Izbrišete lahko vse piškotke, nameščene v mapi za piškotke v vašem brskalniku.
Vsak brskalnik ima druge postopke za upravljanje nastavitev.
Za prejem navodil kliknite eno od spodnjih povezav.

Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari

Če ne uporabljate nobenega od zgornjih brskalnikov, izberite možnost »piškotki« v poglavju z navodili, da boste odkrili lokacijo vaše mape s piškotki.