Paneli za kmetijstvo

line-left2

Sodobna, estetska kritina za živinorejske objekte. Izpolnjujejo posebne zahteve glede odpornosti proti organskim kislinam, ki so prisotne v ozračju zaradi živinoreje.